כניסת חברים ותושבים

פברואר 2001
12
תתקיים אסיפה לאישור בניית אולם הספורט.