כניסת חברים ותושבים

ינואר 2001
גידי שקדי ממשיך לכתוב בעלון בשם Mad Max הלוחם בדרכים.