כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2000
13
"גלי נוסטלגיה" – חברת בת של "גלי גבעה" משדרת אירועים מעברה המפואר של התרבות המקומית.