כניסת חברים ותושבים

יוני 2000
9
"הנקודה" – מוזיאון של פעם, חנוכת המוזיאון בחצר הקיבוץ של פעם.