כניסת חברים ותושבים

ינואר 2000


21-22

"מראה מקום" בגלריה – סדנאות לילדים ולמבוגרים.
28
התקבל מכתב תודה מויצ"ו נתניה, על תרומת הנעליים שהעברנו אליהם בעקבות סגירת הסנדלרייה.