כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1999
20
אנחנו מבקשים ליידע את החברים באשר לתפקידו של רכב ה"בו סע": להסעת ותיקים בלבד, הסעת חולים או פצועים במקרים מיוחדים. במקרים מיוחדים גם הסעות מאורגנות כשירות לחברים המבוגרים.

יום בוץ, דרך להעביר את החום