כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1998
14
עם תחילת הניסיון בהפרטת המזון אנחנו מבקשים את החברים להגיע לארוחת הצהרים לא לפני - 11.00.