כניסת חברים ותושבים

מרץ 1998
2
המשך החתמה של החברים על קופות הגמל.
9
באסיפה דיון על מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים.
30
באסיפה דיון על הקמת יחידה למשאבי אנוש.