כניסת חברים ותושבים

פברואר 1998


6

בהתאם להחלטת המזכירות יכולים בוגרי י"ב וחיילים, לקבל כרטיס ישראכרט ולא בנק-קט כפי שהיה נהוג עד היום.
20
מפגש צעירים בנושא "מסלול צעירים חדש".