כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1997
7
מהוועדה לצמיחה והתחדשות, הוועדה החלה בהרכבת צוותים. ארבעה צוותי עבודה אושרו: מבנה ארגוני; יחסי פרט-קהילה; מהות השותפות; יחסי קהילה – סביבה.