כניסת חברים ותושבים

יוני 1997
30 שנה למלחמת ששת הימים התייחסות נרחבת לכך בעלון.