כניסת חברים ותושבים

מאי 1997
הורי התלמידים מקבלים מכתב מבית הספר מעין, שמתחילת שנת הלימודים הבאה התלמידים יפסיקו לעבוד יום בשבוע בקיבוצם, ותופעל בבית הספר תכנית "לימודי עבודה".