כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1996
13
כל בזאר המתקיים בקיבוץ צריך להיות מאושר על ידי הגזבר. הקיבוץ לא יהיה אחראי לתשלום לסוחר אם לא אושר מראש.