כניסת חברים ותושבים

אפריל 1996

נרכשה מכונה למכירת עיתוני "ידיעות אחרונות" והיא מופעלת ב"קרלוג". בסוף החודש מחויב החבר בתקציבו האישי.
חברי גבעת חיים איחוד יוצאים "לצומת כפר הרואה" מידי יום ו' לצבוע אותו בצבעי העבודה לעודד את בחירת "פרס".