כניסת חברים ותושבים

פברואר 1995
10
צוות היגוי לשינויים, בריכוז אסף חן – פנייה לציבור להציע הצעות אשר ישפרו את המערכות של הקיבוץ.
17
מוקם חוג חברים שיפגוש אישים שונים מהמגזר הערבי, במטרה להעלות נושאים שונים.