כניסת חברים ותושבים

יוני 1994
24
תערוכת סיום שנה של המסגרת החינוכית המקדמת.