כניסת חברים ותושבים

מנהלה > מידע לקראת מועצה/קלפי
  קובץ כותרת תאור  
החלטת רמ"י 1582 - הסדר הביניים החדש עד 31.12.21
 
שיוך, דף שאלות ותשובות לקראת ההצבעה השניה - מאי 2018
 
צביקה בן נח 2018 תשובות לשאלון לקראת בחירת יור הקיבוץ
 
תדרוך להצבעה בקלפי אינטרנטי מרץ 2018
 
שיוך - השוואה בין החלופות לקראת קלפי  
תוכנית משק 2017 (ללא נתונים כספים)