כניסת חברים ותושבים

מנהלה > מידע לקראת מועצה/קלפי
  קובץ כותרת תאור  
דחיית מועד הקלפי - נוהל אתיקה וניגוד עניינים 11.7.19
 
קלפי ממוחשב - הצהרת חשאיות וטוהר הבחירות במערכת הסכהקול
 
לקראת קלפי אישור הנוהל לאתיקה וניגוד עניינים בקלפי יולי 2019 צביקה בן נח  
תקציר נוהל אתיקה וניגוד עניינים -אחרי אישור מועצה יולי 2019
 
הסבר ופרטים לקראת ההצבעה על השינויים בתקנון
 
החלטת רמ"י 1582 - הסדר הביניים החדש עד 31.12.21
 
שיוך, דף שאלות ותשובות לקראת ההצבעה השניה - מאי 2018
 
צביקה בן נח 2018 תשובות לשאלון לקראת בחירת יור הקיבוץ
 
תדרוך להצבעה בקלפי אינטרנטי מרץ 2018
 
שיוך - השוואה בין החלופות לקראת קלפי  
תוכנית משק 2017 (ללא נתונים כספים)