כניסת חברים ותושבים

גלריה -תערוכה חדשה

תמונה משפחתית
עמוס קרמר / רז קרמר /  תרצה פרוינד / אלכס קרמר
עבודות מתוך פרויקט שנעשה בגבעת חיים
4.5.19 - 1.6.19
פתיחה: שבת, 4.5.19 , בשעה 12:00
שיח גלריה: שבת 18.5.19, שעה 12:00

קרמר תמונה מתערוכה