מחלקת מכונות מיץ בגת (1994)
מחלקת מכונות מיץ בגת (1994)
 
מופעל באמצעות מגוון אפקט