40 שנה למלחמת יוה"כ- כתבה בערוץ 2
40 שנה למלחמת יוה"כ- כתבה בערוץ 2

כתבה ששודרה בערוץ 2, בעקבות ספרו של מוטי זעירא "בצרור החיים"

מופעל באמצעות מגוון אפקט