סרטון לערב ראש השנה תשע"ד (2013)
סרטון לערב ראש השנה תשע"ד (2013)
 

מופעל באמצעות מגוון אפקט