מחזור ח' חוגג שבעים (2013)
מחזור ח' חוגג שבעים (2013)
 

 

יצירת המצגת : תמנע אופיר

 

 

מופעל באמצעות מגוון אפקט