קבוצת נרקיס מסיימת י"ב (1998)
קבוצת נרקיס מסיימת י"ב (1998)
 
מופעל באמצעות מגוון אפקט