החופש הגדול (אוגוסט 1993)
החופש הגדול (1993)
 

 

הפקת "גלי גבעה"

 

מופעל באמצעות מגוון אפקט