חופש גדול (יולי 1993)
חופש גדול , 1993
 

 

הפקה: גלי גבעה

 
מופעל באמצעות מגוון אפקט